H29年9月稽古予定


※19月17日(日)は少年部の稽古は休みです。旭区民大会に参加しない一般会員は、通常通りに都島小学校で稽古を行います。

9月の稽古予定は下記のようになっています。

9月1日(金) ●一般部 通常通り(高殿南小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(高殿南小学校)19:00〜
9月2日(土) ●少年部(中野小学校)16:30〜
9月3日(日) ●一般部 通常通り(都島小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(都島小学校)9:00〜
9月6日(水) ●一般部 通常通り(都島小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(新豊崎中学校)19:00〜
9月8日(金) ●一般部 通常通り(高殿南小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(高殿南小学校)19:00〜
9月9日(土) ●少年部(中野小学校)16:30〜
9月10日(日) ●一般部 通常通り(都島小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(都島小学校)9:00〜
9月13日(水) ●一般部 通常通り(都島小学校)19:00〜
●少年部 稽古休み
9月15日(金) ●一般部 通常通り(高殿南小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(桜宮中)19:00〜
9月16日(土) ●少年部(中野小学校)16:30〜
9月17日(日) ※1
●一般部 旭区民大会参加者以外は通常通り(都島小学校)9:00〜
●少年部 稽古休み
9月20日(水) ●一般部 通常通り(都島小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(新豊崎中学校)19:00〜
9月22日(金) ●一般部 通常通り(高殿南小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(高殿南小学校)19:00〜
9月23日(土) ●少年部 稽古休み
9月24日(日) ●一般部 通常通り(都島小学校)9:00〜
●少年部 通常通り(都島小学校)9:00〜
9月27日(水) ●一般部 通常通り(都島小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(新豊崎中学校)19:00〜
9月29日(金) ●一般部 通常通り(高殿南小学校)19:00〜
●少年部 通常通り(高殿南小学校)19:00〜
9月30日(土) ●少年部 稽古休み